VI LEVERER

På kundens premisser

Vi leverer tjenester på oppdragsgivers premisser. Til grunn ligger alltid vår kunnskap om grøntanlegg i kombinasjon med vår tilnærming med mennesket i sentrum.

Fagkunnskap

Vi bistår interne og eksterne samarbeidspartnere med utvikling og fagkunnskap innen grøntanlegg- og anleggsgartnerforvaltning.

Stor nytelse

Vi produserer ekte og ærlig mat av høy kvalitet som bidrar til stor nytelse. Vi ønsker å berøre hjertet gjennom formidling og smak.

Byggeledelse og konsulent

Byggeledelse handler om å stå midt i mellom to eller flere parter. Med fokus på oppgave, kvalitet, løsning og folk.

Opplæring, utvikling og team

Vi tilrettelegger for opplæring og utvikling av elever, ledere og lærere under tanken om ``overtal ingen til endring, varig endring skjer gjennom opplevelse``.

Sau som arbeidere

Med sau som arbeidere, bidrar vi til et åpent og artsrikt kulturlandskap.

ADRESSE

TNT landskap AS
Hvittingfossveien 431
3092 Sundbyfoss

KONTAKT

+47 911 05 237
post@tntlandskap.no
Orgnr.: 995910462