Drift og skjøtsel av grøntanlegg

Bærekraftmålet i TNT Landskap: 
Vi skal bruke mest mulig stedegen jord
Planter produsert for norske forhold.

Vi drifter og utvikler små og store grøntanlegg for privat og offentlig sektor.

Etter avtale om hvilke standard kunden ønsker seg seter vi opp en driftsplan, som kan variere noe fra år til år.

Det handler om å gjøre riktig tiltak til rett tid og forstå den enkelte hage eller park sitt utrykk.

TNT Landskap har den beste kunnskapen om planters behov, hvordan de skal stelles og samspillet i grøntanlegg.
Vi setter sammen planter etter vekstforhold og etter kundens ønsker.

Vi lager skjøtselsplaner for små og store anlegg

Kartlegging i historiske anlegg og restaurering slik at anlegget får det historiske utrykket som er ønsket, utføres i sin helhet. Vi lager skjøtselsplaner, samt drifter historiske anlegg på Østlandet.

Drift og skjøtsel av grøntanlegg
Drift og skjøtsel av grøntanlegg

Vil du vite mer?

Drift og skjøtsel av grøntanlegg

ADRESSE

TNT landskap AS
Hvittingfossveien 431
3092 Sundbyfoss

KONTAKT

+47 911 05 237
post@tntlandskap.no
Orgnr.: 995910462