Skip to main content

Drift og skjøtsel av grøntanlegg

  • Vi skal bruke mest mulig stedegen jord
  • Vi skal bruke mest mulig planter produsert for norske forhold
  • Vi skal minimere bruken av sprøytemidler og bruke mest mulig økologisk og naturlig gjødsel

Vi drifter og utvikler små og store grøntanlegg for privat og offentlig sektor.

  • Vi utfører alt fra plenklipp, hekkeklipping, beskjæring, ugresshåndtering, til nyplanting og rehabilitering av hager.
  • Vi setter sammen planteplaner etter vekstforhold og etter kundens ønsker.
  • Vi lager skjøtselsplaner for små og store anlegg
  • Vi utfører kartlegginger i historiske anlegg og restaurering slik at anlegget får det historiske utrykket som er ønsket, utført i sin helhet. Vi lager skjøtselsplaner, samt drifter historiske anlegg på Østlandet. 

Etter avtale om hvilken standard kunden ønsker seg setter vi sammen en driftsplan. Det handler om å gjøre riktig tiltak til rett tid og forstå den enkelte hage eller park sitt utrykk.

TNT Landskap har den beste kunnskapen om plantenes behov, hvordan de skal stelles og samspillet i grøntanlegg.

Drift og skjøtsel av grøntanlegg
Drift og skjøtsel av grøntanlegg