Skip to main content

Konsulent og byggeledelse

Vi leverer konsulenttjenester og byggeledelse innen alle relevante fagfelt.

TNT tilbyr konsulenttjenester på byggherresiden, der vi kvalitetssikrer tilbud, setter opp anbud etter NS 3420 og andre aktuelle lover og regler.

Vi tar konsulentoppdrag knyttet mot Naturmangfoldloven.

Som byggeleder sørger vi for godt samarbeid mellom ulike aktører, slik at prosjektet får god rasjonell fremdrift. Vi forstår og har erfaring med sammenhengene mellom planlegging, bygging og drift.

I tillegg vet vi at folka som deltar i prosessen er de brikkene som sørger for at sluttrapporten blir levert ferdig utført, til tiden, med fagkompetanse. Vi har nøklene som skal til for å skape det gode samarbeidet, og lærer opp folk.

Konsulent og byggeledelse