Skip to main content

Om oss

TNT Landskap ble startet av Tone Almehagen og Tore Felin, oktober 2010. Vi er lidenskapelig opptatt av utvikling av grøntanlegg, landbruk og folk.

I dette enorme spekteret har vi funnet vår brede nisje:

  • TNT Landskap skal være en viktig aktør innen hage og park, kultur- og naturlandskap på Østlandet og i landet for øvrig. TNT Landskap i samarbeid med Lørdal Gård skal være en viktig formidler av hagebruk og blomster, dyrking av økologisk mat, urbant landbruk og kjøkkenhage.
  • TNT Landskap skal være en formidler og utvikler av terapeutisk hagebruk. Der uterommet er arbeids- og treningsarenaen.
  • TNT Landskap skal være en foregangsbedrift der Relasjonsledelse og Relasjonskompetansen er med på å endre oppfattelsen av hvordan arbeidsmiljø og ledelse påvirker psykisk helse.
  • TNT Landskap skal være leverandør av Kurs, Konsulenttjenester og Opplæring til kunder over hele landet.

Vi er:

Tore Felin
Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte mellomstore og store anlegg. Han har erfaring fra privat og offentlig sektor, blant annet Statens Vegvesen.

Anleggsgartnermester med prosjektledelse og spesial kompetanse på fremmede uønskede arter.

Tone  Almehagen
Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte små og mellomstore anlegg. Lede og gjennomføre prosjekter passer godt for meg.

Anleggsgartnermester med prosjektledelse, lærerutdanning, coaching og veiledning med fordypning i relasjonskompetanse.

Anne Marthe Almehagen

Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte små og mellomstore anlegg. Tegne hager.

Gartner og Fagteknikker – Park og hage og Hagetegner.

Våre ansatte: I TNT jobber vi sammen med dyktige dedikerte fagarbeidere, med bred faglig kompetanse og erfaring innen alle fagområder vi er engasjert i. Vi er lærebedrift og tar imot lærlinger.

Konfidensialitet: I TNT Landskap er vi sikkerhetsklarert innen forskjellige sektorer. Vi har fokus på taushetsplikt og kundens forventning om konfidensialitet.