Om oss

TNT Landskap ble startet av Tone Almehagen og Tore Felin, i oktober 2010. Vi er lidenskapelig opptatt av utvikling av grøntanlegg, landbruk og folk.

Naturen er mangfoldig, der alt er i endring til enhver tid, den favner alt.

I dette enorme spekteret har vi funnet vår brede nisje.

TNT Landskap skal være en viktig aktør innen hage og park, kultur- og naturlandskap på Østlandet og i landet for øvrig.

TNT Landskap og Lørdal Gaard skal være en viktig formidler av hagebruk og blomster, dyrking av økologisk mat, urbant landbruk og kjøkkenhage.

TNT Landskap skal være en formidler og utvikler av terapeutisk hagebruk. Der uterommet er arbeids- og treningsarenaen.

TNT Landskap skal være en foregangsbedrift der Relasjonsledelse og Relasjonskompetansen er med på å endre oppfattelsen av hvordan arbeidsmiljø og ledelse påvirker psykisk helse.

TNT Landskap skal være leverandør av Kurs, Konsulenttjenester og Opplæring til kunder over hele landet.

Nå og i fremtiden

Hos oss er vi gode sammen, fordi vi hjelper hverandre og andre, slik at vi leverer resultater sammen.  I TNT Landskap sier vi: Det eneste som er sikkert, er at det blir forandring. Sammen jobber vi for at den enkelte skal føle trygghet på innsiden, slik at endringene vi til enhver tid står ovenfor, ikke føles utrygge.

Det blir forandring fordi vi stadig må tilpasse oss et samfunn i endring, fordi vi ønsker at kundene våre skal oppleve høy grad av deltagelse og påvirkning i planlegging, utførelse og ferdigstilling.

Verdier

Vi skal være gode

Vi skal tenke nytt og være på vei

Vi skal dele vår kunnskap og gi av oss selv

Vi skal hjelpe hverandre, og andre å få til

Tone Almehagen
Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte små og mellomstore anlegg.

Lede og gjennomføre prosjekter passer godt for meg.

Anleggsgartnermester med prosjektledelse.

Jeg har Praktisk pedagogisk utdanning, det vil si lærer utdanning. Med god undervisningspraksis fra videregåendeskole, opplæringskontor, voksenopplæring og tilrettelagte kurs for kriminalomsorgen.

Jeg har gjennomført Veiledning og coaching studie og redskap kassen min er blitt stor og innholdsrik.

Relasjonskompetanse, Relasjonsledelse og relasjonspedagogikk ligger mitt hjerte nær, derfor er dette min og TNT Landskaps i pedagogiske plattform og ledelsesfilosofi.

Jeg kan gjennomføre relasjonstester på ledere og mellomledere, lærere, elever, i bedrifter, lag og foreninger.

Tore Felin
Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte mellomstore og store anlegg. Han har erfaring fra privat og offentlig sektor, blant annet Vegvesenet.

Anleggsgartnermester med prosjektledelse

Jeg trives godt i prosjektleder og utvikler rollen, er uredd og grundig.

Han utvikler og jobber med metoder for bekjempelse av fremmede uønskede arter, linjerydding og Trepleie.

Har vært med å revurdere NS3420 og har stor erfaring med Anbudsregning og kontrakts forståelse.

Jeg har vært med å utvikle prøvenemds materiell og sittet i fagligråd for naturbruk i 8 år.

Jeg har jobbet og jobber som konsulent for UIO, vegvesenet og fylkesmannen.

Beiting med sauene i kulturlandskapet er avstressing og gir arbeidsuka en ekstra dimensjon.

Våre ansatte

I TNT jobber vi sammen med dyktige dedikerte fagarbeidere, med bred faglig kompetanse og erfaring innen alle fagområder vi er engasjert i. Vi er lærebedrift og tar imot lærlinger.

Konfidensialitet.

 I TNT Landskap er vi sikkerhetsklarert innen forskjellige sektorer. Vi har fokus på taushetsplikt og kundens forventning om konfidensialitet.

Tone Almehagen

Tone  Almehagen
Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte små og mellomstore anlegg. Lede og gjennomføre prosjekter passer godt for meg.

Anleggsgartnermester med prosjektledelse.

Jeg har praktisk-pedagogisk utdanning, det vil si lærerutdanning, med god undervisningspraksis fra videregåendeskole, opplæringskontor, voksenopplæring og tilrettelagte kurs for kriminalomsorgen.

Jeg har gjennomført veiledning- og coachingstudie og redskapskassen min er blitt stor og innholdsrik.

Relasjonskompetanse, Relasjonsledelse og Relasjonspedagogikk ligger mitt hjerte nær, derfor er dette min og TNT Landskap sin pedagogiske plattform og ledelsesfilosofi.

Jeg kan gjennomføre relasjonstester på ledere og mellomledere, lærere, elever, i bedrifter, lag og foreninger.

Tone Almehagen

Tore Felin
Har erfaring med å planlegge, bygge og drifte mellomstore og store anlegg. Han har erfaring fra privat og offentlig sektor, blant annet Statens Vegvesen.

Anleggsgartnermester med prosjektledelse

Jeg trives godt i prosjektleder- og utviklerrollen, er uredd og grundig.

Jeg utvikler og jobber med metoder for bekjempelse av fremmede uønskede arter, linjerydding og Trepleie.

Har vært med å revurdere NS3420 og har stor erfaring med anbudsregning og kontraktsforståelse.

Jeg har vært med på å utvikle prøvenemds-materiell og sittet i faglig råd for naturbruk i 8 år.

Jeg har jobbet, og jobber som, konsulent for UIO, vegvesenet og fylkesmannen.

Beitekontroll med sauene i kulturlandskapet er avstressing og gir arbeidsuka en ekstra dimensjon.

Vil du vite mer?

ADRESSE

TNT landskap AS
Hvittingfossveien 431
3092 Sundbyfoss

KONTAKT

+47 911 05 237
post@tntlandskap.no
Orgnr.: 995910462