Skip to main content

Fremmede uønskede arter og kulturlandskapspleie

TNT Landskap har lang erfaring med metodikk for bekjemping av fremmede uønskede arter.

Tromsøpalme, kjempespringfrø, mispel, lupin, gullris, parkslirekne osv

Disse artene er stor grad blitt innført til landet vårt gjennom hagebruk. Etter hvert som klimaet endrer seg, får flere og flere arter bedre levekår og en del av disse artene sprer seg raskt og tar over store områder. Vi har nasjonale utfordringer der vi har en forpliktelse overfor EU-direktivet, men også lokale utfordringer der enkelte planter gjør kulturlandskapet ufremkommelig.

  • Vi har oppdrag for staten, statsforvalteren og private aktører i registrering, dokumentering og bekjempelse av fremmede uønskede arter.
  • Vi har stor kunnskap og erfaring om naturlige vekster, restaurering av naturområder og teknikker som rehabiliterer og utvikler kulturlandskapet.

I TNT Landskap jobber vi med forskjellige naturtyper som har et vern i henhold til Naturmangfoldloven. Eksempler på slike områder er: naturlige landskap langs vei, eiketrær, eng, friluftsområder og styvingstrær av ask.

Vi rydder landskapet sammen med en rasegodkjent besetning av Gammelnorsk Spælsau.

TNT Landskap ønsker å dele kunnskap om fremmede uønskede arter og kulturlandskap, slik at vi sammen ser den store økologiske sammenhengen.