Skip to main content

Velkommen til Hvilelandsparken

7 uker med kurs for Kriminalomsorgen

Å jobbe ute gir god psykisk helse,Å jobbe sammen gir fellesskap. Å få til noe gir mestring. Takk for fine dager i regn og sol. Takk for fine dager med gråt og latter. Takk for at dere valgte å stole på oss, slik at vi sammen kunne få til dette.