Skip to main content

Relasjonslære i opplæring/utvikling

I en gruppe, et lag, en klasse eller i et arbeidslag blir ulikhetene ofte sett på som en utfordring.
I TNT Landskap velger vi å se dette som et team og i teamet er ulikhetene en styrke.
Vår pedagogiske plattform er Relasjonskompetanse med uterommet som klasserom.

TNT Landskap er leverandører av kurs og opplæring i hele grøntanleggs sektoren

Vi leverer kurs etter læreplanen i anleggsgartnerfaget, gartnerfaget og deler av landbruksfaget

Lærlinger og lærekandidater er bedriftenes fremtid. Vi mener at opplæringen skjer i bedrift og tilbyr kartlegging og oppfølging frem mot fagprøven i anleggsgartnerfag og gartnerfag. TNT Landskap leverer tjenester som samlinger med faglig og sosialt innhold i samarbeid med bedriftene

Vi leverer kurs i økologisk skolehage, kjøkkenhage, hagedesign, urbant landbruk osv. Les mer om våre kurs her.

TNT Landskap leverer kurs i relasjonskompetanse, relasjonspedagogikk, relasjonsledelse og teamutvikling.

Vi gir veiledning, gir støtte til den vanskelige samtalen, tilrettelegger for kurs og gjennomfører praktiske kurs og opplæring.

Vi leder omstilling og utvikling av folk og skreddersyr kurs og foredrag for bedrifter, lag og foreninger der vi tilpasser etter bestillers ønske og behov.

Relasjonslære i opplæring/utvikling
Relasjonslære i opplæring/utvikling

Vil du vite mer?