Konsulent og byggeledelse

Vi leverer konsulent og byggeledelse innen alle relevante fagfelt.

TNT tilbyr konsulent tjenester på byggherresiden, der vi kvalitet sikrer tilbud, setter opp anbud etter NS 3420 og andre aktuelle lover og regler.

Vi tar konsulent oppdrag knyttet mot Naturmangfoldloven

Som byggeleder sørger vi for godt samarbeid mellom ulikeaktører, slik at prosjektet får god rasjonell fremdrift. Vi forstår og har erfaring med sammenhengene mellom planlegging, bygging og drift.

I tillegg vet vi at alle Folk som deltar i prosessen er de brikkene som sørger for at sluttrapporten blir levert ferdig utført, til tiden, med fagkompetanse. Vi har nøklene som skal til for å skape det gode samarbeidet, og lærer opp folk.

Konsulent og byggeledelse
Konsulent og byggeledelse

Vil du vite mer?

ADRESSE

TNT landskap AS
Hvittingfossveien 431
3092 Sundbyfoss

KONTAKT

+47 911 05 237
post@tntlandskap.no
Orgnr.: 995910462