Fremmede uønskede arter og kulturlandskapspleie

TNT Landskap har lang erfaring med metodikk for bekjemping av fremmede uønskede arter.

Tromsøpalme, springfrø, mispel, parkslirekne osv

Disse artene er stor grad blitt innført til landet vår gjennom hagebruk. Etter hvert som klimaet endrer seg, får flere og flere arter bedre levekår og en del av disse artene sprer seg raskt og tar over store områder. Vi har Nasjonale utfordringer der vi har en forpliktelse overfor Eu direktiv, men også lokale utfordring der enkelte planter gjør Kulturlandskapet ufremkommelig.

Vi har oppdrag for staten, for fylkesmannen og private aktører i registrering, dokumentering og bekjemping.

Kulturlandskapet er viktig å skjøtte for å sikre pollinerende arters levekår, slik at vi kan produsere mat nå og i fremtiden.

Vi har stor kunnskap og erfaring om naturlige vekster, restaurering av naturområder og teknikker som rehabiliterer og utvikler kulturlandskapet.

I TNT Landskap jobber vi med forskjellige naturtyper som har et vern i Naturmangfoldloven.

Naturlikelandskap langs vei, Eiketrær, eng, friluftsområder og askekollinger.

TNT Landskap ønsker et bærekraftig land og et kulturlandskap som gir oss mulighet til å høste godt på mange fronter i fremtiden.

Vi rydder landskapet sammen med en rasegodkjent besetning av Gammelnorsk spælsau.

TNT Landskap ønsker å dele kunnskap om Fremmede Uønskede arter og kulturlandskap, slik at vi sammen ser den store økologiske sammenhengen.

Organisk økonomi er et godt begrep der det ene er avhengig av det andre slik at spiralen går oppover for alle.

Vil du vite mer?

ADRESSE

TNT landskap AS
Hvittingfossveien 431
3092 Sundbyfoss

KONTAKT

+47 911 05 237
post@tntlandskap.no
Orgnr.: 995910462