Relasjonslære i opplæring/utvikling

I en gruppe, et lag, en klasse eller i et arbeidslag blir ulikheten ofte sett på som en utfordring.
I TNT Landskap velger vi å se dette som et team og i teamet er ulikheten en styrke.
Vår pedagogiske plattform er Relasjonskompetanse med uterommet som klasserom

TNT Landskap er leverandører av kurs og opplæring i hele grøntanleggs sektoren

Vi leverer kurs etter læreplanen i Anleggsgartnerfaget, Gartnerfaget og deler av landbruksfaget

Lærlinger og lærekandidater er bedriftenes fremtid. Vi mener at opplæringen skjer i bedrift og tilbyr kartlegging og oppfølging frem mot fagprøven i anleggsgartnerfag og gartnerfag. TNT Landskap leverer tjenester som samlinger med faglig og sosialt innhold i samarbeid med bedriftene

Vi leverer kurs i økologisk skolehage, kjøkkenhage, hagedesign, urbant landbruk osv.

TNT Landskap leverer kurs i relasjonskompetansen, relasjonspedagogikk, relasjonsledelse og teamutvikling.

Vi gir veiledning, gir støtte til den vanskelig samtalen, tilrettelegger for kurs og gjennomfører praktiske kurs og opplæring.

Vi leder omstilling og utvikling av folk og spesial syr kurs og foredrag for bedrifter, lag og foreninger der vi tilpasser etter bestillers ønske.

Relasjonslære i opplæring/utvikling
Relasjonslære i opplæring/utvikling

Vil du vite mer?

ADRESSE

TNT landskap AS
Hvittingfossveien 431
3092 Sundbyfoss

KONTAKT

+47 911 05 237
post@tntlandskap.no
Orgnr.: 995910462